Tanya Jawab – Ustadz Abu Haidar Al Sundawy
Air Mata Takwa
Akhlak Mulia Seorang Muslim – 2
Akhlak Mulia Seorang Muslim – 1
Adab-Adab Menuntut Ilmu Syar’i
Tuntunan Islam Dalam Menghadapi Cobaan
Pokok-pokok Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah